Wat doet Hart voor Limburg (1)?

De overleving van plotselinge hartstilstand is de laatste jaren sterk verbeterd. Hiervoor zijn een aantal factoren te noemen zoals; snellere herkenning van plotselinge hartstilstand, het snel inroepen van professionele hulp, meer mensen met reanimatievaardigheden, de inzet van vrijwilligers (burgerhulpverleners) in Reanimatie Oproep Netwerken (RON) en het plaatsen van Automatische Externe Defibrillatoren (AED)  in de openbare ruimte, het uitrusten van politie- en brandweervoertuigen met AED’s en de betere behandelingsmogelijkheden in het ziekenhuis.

De bakermat van Reanimatie Oproep Netwerken ligt mede in de provincie Limburg. Van hieruit zijn ze verspreid over Nederland.


Hart voor Limburg  1.0

In 2010 werd opnieuw een krachtige impuls gegeven door het programma Hart voor Limburg, een initiatief van de Provinciale Staten van de Provincie Limburg: Hart voor Limburg 1.0

Het deelproject (1), Reanimatie Oproep Netwerken (RON), onderdeel van het project Hart voor Limburg 1.0, heeft in de periode van juli 2010 tot 27 september 2013 Reanimatie Oproep Netwerken in de provincie Limburg, daar waar deze al bestonden, naar een hoger plan getild. In die gemeenten waar nog geen initiatieven waren heeft men deze, mede met de gemeenten, inwoners en lokale reanimatie initiatieven, opgestart.
 
 
Het programma Hart voor Limburg 1.0 heeft door een aantal activiteiten de aanpak van plotselinge hartstilstand verbeterd:

  • Het betrekken van de gemeenten in het opzetten van de Reanimatie Oproep Netwerken heeft geleid tot een substantiële toename van participatie van deze gemeenten en van het aantal burgerhulpverleners.

  • Door middel van de E-learning werd het mogelijk een gedeeltelijk instructeurs-onafhankelijke training aan te bieden.

  • Het uitrusten van brandweervoertuigen met AED’s maakt inzet mogelijk als First Responder.

  • Om effecten van al deze inspanningen te meten is een goede registratie van de reanimaties onontbeerlijk. Binnen Hart voor Limburg heeft deze registratie dan ook een plaats gekregen en werd door de Provincie Limburg mede gefinancierd.

 
Resultaten uit het programma Hart voor Limburg 1.0 hebben, ten opzichte van 20 jaar geleden, een twee tot drievoudige verbetering van de overleving na een hartstilstand laten zien. Dit mede dankzij de inzet van burgerhulpverleners
 
Hoewel we op de goede weg zijn, tonen deze gegevens echter ook aan dat er belangrijke mogelijkheden voor verdere verbetering aanwezig zijn: omstanderreanimatie vindt slechts in de helft van de gevallen plaats; een burgerhulpverlener is slechts in de minderheid van de gevallen aanwezig en een AED wordt eveneens slechts in de minderheid van de gevallen aangesloten.
Er is dus nog veel te doen om de overleving verder te verbeteren.   (zie verder Hart voor Limburg 2.0)