Wat doet Hart voor Limburg (2)?

 
In nagenoeg elke gemeente is een RON actief. Er is sprake van meer dan 12.500 geregistreerde burgerhulpverleners in het alarmeringssysteem HartslagNu en ruim 1000 aangemelde AED’s in Limburg (cijfers HartslagNu: september 2016).
Momenteel wordt bij elke reanimatiemelding bij de Meldkamer AmbulanceZorg (MKA) het maximaal benodigde aantal van dertig burgerhulpverleners (vrijwilligers) gealarmeerd. Deze gaan of direct ter plaatse of, indien in de nabijheid aanwezig, via een AED. Vele malen hebben zij levensreddend werk verricht nog voordat de professionele hulpdiensten ter plaatse waren.
 
Dit heeft geleid tot individuele successen die op lokaal niveau uitgemeten zijn en de eenheid versterken, terwijl op provinciaal niveau de overlevering inmiddels gestegen is van 10% in de 90-er jaren tot 27% heden (cijfers onderzoek Hart voor Limburg).
 
Dit is niet enkel de verdienste van de Reanimatie Oproep Netwerken maar van allen die betrokken zijn geweest bij het project Hart voor Limburg:

  • De provincie Limburg: zonder diens financiële ondersteuning was er geen Hart voor Limburg geweest.
  • De betrokkenen die geparticipeerd hebben in het project.
  • De vele duizenden vrijwillige burgerhulpverleners maar ook professionele hulpverleners die hebben samengewerkt met deze vrijwilligers.
  • De middelbare scholen en hun leerlingen die over de hele provincie al jaren investeren in opleidingen en daarmee een significante bijdrage leveren aan de awareness van het onderwerp en ook zorgen voor potentiële vrijwilligers.

 

Wat doet Hart voor Limburg 2.0?

  • Nazorg

Jaarlijks wordt in Limburg ongeveer 18.000 keer een oproep verstuurd naar een burgerhulpverlener om hulp te bieden bij een reanimatie (cijfers HartslagNu 2015). Reanimeren is een ingrijpende, hectische en intensieve gebeurtenis. Iedereen die ooit met een reanimatie te maken heeft gehad zal dit op zijn/haar eigen manier verwerken. Het is daarom belangrijk dat je als burgerhulpverlener achteraf je verhaal kan doen. Dit door te praten met de mensen die ook geholpen hebben tijdens de reanimatie, met de reanimatie-instructeur of een professionele hulpverlener. Echter niet altijd is deze mogelijkheid aanwezig.
 
Hart voor Limburg vindt het belangrijk dat de burgerhulpverlener zijn/haar verhaal kwijt kan en zonodig nazorg krijgt. Hart voor Limburg neemt dan ook het initiatief om telefonisch contact op te nemen met elke burgerhulpverlener in de provincie Limburg die een oproep heeft ontvangen vanuit het alarmeringssysteem HartslagNu.
Wilt u ook na een oproep telefonisch contact met Hart voor Limburg? meldt u dan aan via de link hieronder (u hoeft zich maar een keer aan te melden en kunt zich elk moment ook weer afmelden)


 

  • Website ‘Hart voor Limburg’

Informatiebron waar inwoners, burgerhulpverleners, gemeenten en andere stakeholders de laatste ontwikkelingen en nieuws uit de regio kunnen vinden. Tevens portal voor alle Reanimatie Oproep Netwerken in Limburg. Verder informatie voorziening via nieuwsbrieven, social media (Twitter, Facebook)
 

  • Managementrapportage

Gegevens voor gemeenten, netwerken en burgerhulpverleners. Geeft inzicht over aantal burgerhulpverleners, AED’s en HartslagNu oproepen in Limburg (tot op 4-cijferige postcode).  (zie tabblad Provincie in kaart)
 

  • Helpdesk

Telefonisch (tijdens kantoortijden) en via mailing.
 

  • Verbeteren samenwerking professional - burgerhulpverlener (vrijwilliger)

Burgerhulpverleners, ambulancedienst, politie en (in mindere mate) brandweer hebben een belangrijke bijdrage bij het slagen van reanimaties. Onderzoeksresultaten (Hart voor Limburg 1.0) hebben uitgewezen dat de overlevingskansen van slachtoffers aanzienlijk toenemen bij een snelle en goede samenwerking tussen deze partijen.
Om hogere overlevingskansen te creëren is het belangrijk om goede procedure afspraken te maken. De onderlinge afstemming en terugkoppeling achteraf tussen deze partijen zou georganiseerd moeten worden. Understanding, begrip voor elkaars kunnen en positie op dat moment. Hierdoor leert men van elkaar en zal de samenwerking uiteindelijk zo optimaal mogelijk zijn. Weten wat van elkaar verwacht kan worden en hier begrip voor opbrengen,
 

  • Onderzoek naar het economisch effect van overlevenden na een hartstilstand

Emile Curfs, bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars (Open Universiteit Nederland) en werkend voor zorgverzekeraars, gaat in afstemming met Veronique Moulaert (revalidatiearts en onderzoeker)  en Vera Mertens (onderzoeker open universiteit Heerlen) onderzoek hier naar doen.

 

Doel

Uit de positieve reanimatieresultaten (wetenschappelijk onderzoek) blijkt dat Limburg op het gebied van Reanimatie Oproep Netwerken, wereldwijd gezien tot de best ingerichte provincies hoort.

Inmiddels zijn er in de provincie vele particuliere initiatieven ontstaan die aansluiten op een Reanimatie Oproep Netwerk. Ook veel gemeenten hebben de fakkel van de Provincie overgenomen. De duurzaamheid van dit project is HET voorbeeld hoe een subsidie als katalysator heeft gewerkt.
 
Alle initiatieven voor Hart voor Limburg 2.0 zijn gericht op het terugdringen van het aantal doden in Limburg ten gevolge van een hartstilstand. Dit door goede samenwerking van alle stakeholders en door een actief burgerschap (burgerparticipatie).
Het streven is om uiteindelijk een overlevingskans van minimaal 40 procent te bereiken.