Hart voor Limburg

 

In Limburg krijgen op jaarbasis ongeveer 850 mensen een circulatiestilstand (hartstilstand). In ongeveer 70% van de gevallen gebeurd dit in de thuissituatie. Vroegtijdige alarmering, tijdige aanwezigheid van burgernood hulpverleners die kunnen reanimeren en een eventueel aanwezige Automatische Externe Defibrillator(AED) kunnen bedienen, maken het verschil tussen leven en dood.

Nationaal en internationaal onderzoek laat zien dat de kans om een circulatiestilstand te overleven afhankelijk is van de tijd die verstrijkt na het ontstaan van de circulatiestilstand tot het moment van defibrillatie. Wanneer bij een circulatiestilstand direct 112 gebeld wordt, binnen drie minuten gestart wordt met reanimeren en, indien nodig, binnen 6 minuten er een stroomstoot gegeven wordt met een AED, stijgt de overlevingskans naar 30 tot 40 %. (onderzoek Hart voor Limburg)
De ambulances hebben allemaal een AED bij zich, maar kunnen in de praktijk, o.a. door het steeds drukker wordende verkeer, meestal niet sneller dan 8-10 minuten na de melding ter plaatse zijn. Er gaat dus veel kostbare tijd verloren.

Het project Hart voor Limburg is een initiatief van de Provincie Limburg en wordt uitgevoerd door de AmbulanceZorg Limburg-Noord mede namens de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zuid-Limburg.  Doel is om burgers te motiveren actief deel te nemen in een Reanimatie Oproep Netwerk (RON) en die bereid zijn zorg te bieden aan burgers in acute (reanimatie) situaties.
 
Gezondheidszorg, in het bijzonder het reanimeren van mensen met een circulatiestilstand, is niet alleen een taak van de provinciale overheid, de Limburgse gemeenten, professionele ketenpartners (ambulancevoorzieningen, GGD’s,  zorgverzekeraars, brandweerkorpsen en politie), maar ook van burgers (burgerparticipatie).