Mijlpaal voor Hart voor Limburg

Roerdalen, juni 2016 - In Limburg zijn ongeveer 12.500 burgerhulpverleners (vrijwilligers) aangesloten bij Hart voor Limburg. Dat is meer dan 1 % van alle inwoners. Al deze mensen kunnen reanimeren bij een hartstilstand. Op maandag 6 juni werd in het gemeentehuis in Roerdalen stilgestaan bij het bereiken van deze mijlpaal. Onder de sprekers waren Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, wethouder Eugenie Cuijpers van de gemeente Roerdalen en projectleider Hart voor Limburg Leon Triepels. Ook sprak een overlevende na een hartstilstand over zijn ervaring met reanimatie. Geïnteresseerden konden de bijeenkomst live volgen via zogenoemde streaming.Ambitie
Het project Hart voor Limburg gaat door naar de volgende stap: 2% dekking aan reanimatievrijwilligers in Limburg. Zo wordt de overlevingskans na een hartstilstand nog groter. Het project gaat dit jaar de nazorg voor vrijwilligers verder uitbreiden. Na elke oproep krijgt de betrokken vrijwilliger, als hij dit wil, een telefoontje vanuit de helpdesk van Hart voor Limburg. Hij of zij kan dan over de ervaring praten. Deze gegevens kunnen bovendien anoniem gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze manier krijgt de vrijwilliger de aandacht die hij of zij verdient en kunnen eventuele knelpunten in het project eerder worden gesignaleerd en kan het systeem verbeterd worden.

Terug
website_button_nazorg_002_.png
@Hartvoorlimburg twitter Hartvoorlimburg